I Liceum Ogólnokształcące

I POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH    

I liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu zorganizowało w  dniu  18  marca 2022 roku  I Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów Szkół Podstawowych.  Koordynatorem konkursu była Pani Agnieszka Osiołkowska, we współpracy z Panią Małgorzatą Kutkowską.

Celem konkursu była popularyzacja matematyki na Ziemi Łowickiej wśród uczniów Szkół Podstawowych.. Zestaw konkursowy składał się  z 12 zadań zamkniętych oraz  4 otwartych. Na rozwiązanie zestawu zadań uczniowie mieli 90 minut. Zadania  sprawdziła komisja konkursowa składająca się z nauczycieli matematyki uczestników oraz nauczycielek matematyki I LO. Prace uczniów wcześniej zostały zakodowane.

Podczas, gdy prace były sprawdzane, uczestnicy konkursu mieli zorganizowane zabawy matematyczne oraz poczęstunek, przygotowane i prowadzone przez ich starszych kolegów i koleżanki z klasy 2B (matematycznej).

Zaproszenie do udziału w konkursie zostało wysłane do ponad 30 szkół z powiatu.

W efekcie końcowym w tym konkursie uczestniczyło  14 uczniów z 8 szkół:

 1. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu
 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniewicach
 4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bednarach
 5. Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu
 6. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach
 7. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie
 8. Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu

Komisja konkursowa wyłoniła 3 zwycięzców oraz przyznała 2 dodatkowo wyróżnienia.

 1. I miejsce – Damian Kruk  –  Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie
 2. II miejsce – Andrzej Szczepanik –  Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu
 3. III miejsce – Maksymilian Fronchowicz – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
  w Domaniewicach
 4. wyróżnienie:

– Mateusz Hendrusiak – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu

– Oskar Dęgus – Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

Konkurs był wyrównany, uczniowie wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami matematycznymi.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu, a nauczycielom dziękujemy za świetne przygotowanie swoich podopiecznych oraz sumienną pracę w komisji konkursowej.