I Liceum Ogólnokształcące

I Powiatowe Forum Zawodowe

           W środę 17 października uczniowie klasy 3c wraz z wychowawcą Beatą Bończak mieli okazję uczestniczyć w I Powiatowym Forum Zawodowym, które miało miejsce w ZSP nr 1. Wydarzenie patronatem objął starosta łowicki Krzysztof Figat. Spotkanie odbywało się pod hasłem „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.

             Po krótkim wprowadzeniu młodzież została zapoznana z wymaganiami dotyczącymi osobowości dobrego pracownika, jak i z trudnościami, jakie mogą stanąć na drodze kariery zawodowej.

            Na obecnym rynku pracy dobry pracownik oznacza osobę o elastycznych kompetencjach, komunikatywną, znającą języki obce, chcącą się rozwijać, umiejącą określić priorytety oraz pracować w zespole, dobrze zarządzającą czasem oraz sprawnie adaptującą się do nowych, czasem o wiele bardziej wymagających warunków. Natomiast największą przeszkodą na starcie wybranej ścieżki zawodowej zdecydowanie jest konkurencja – starsi pracownicy, którzy dzięki wieloletniej pracy dysponują o wiele większym doświadczeniem. Mimo współpracy szkół z poszczególnymi firmami, które pomagają im kształtować dobrego pracownika, wielu młodych ludzi w wieku 19-26 lat nie pracuje w wyuczonym zawodzie.

            Następnym punktem spotkania była prezentacja zaproszonego przedstawiciela ZPOW Agros Nova, który przybliżył obecnym zakres produkcji, marki wykreowane przez spółkę oraz obszerność jej działań. Uczniowie mieli także okazję do rozmowy z łowickimi reprezentantami Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, Służb Zakładu Karnego, Firmy Bracia Urbanek oraz przedstawicieli Wojskowej  Komendy Uzupełnień w Skierniewicach.

          I Powiatowe Forum Zawodowe miało na celu przybliżenie młodym ludziom sytuacji na rynku pracy oraz uświadomienie im możliwości wyboru zawodu.

Tekst opracowała: Patrycja Siejka