I Liceum Ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu – II tura projektu unijnego „UMED edukuje”

19 lutego uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chełmońskiego w Łowiczu wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu rozpoczynającym II turę projektu „UMED edukuje” (POWR.03.01.00-00-T031/18-00). Do realizacji projektu Uniwersytet Medyczny w Łodzi zaprosił tylko 5 wyselekcjonowanych liceów z województwa łódzkiego. Celem projektu jest przygotowanie uczniów klas biologiczno-chemicznych do świadomego wyboru ścieżki zawodowej związanej z kierunkami medycznymi i farmaceutycznymi. Uczniowie będą brali udział w warsztatach i zajęciach prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Medycznego na różnych wydziałach, których tematyka zastała podzielona na następujące bloki tematyczne: Jak zostać farmaceutą?, ABC anatomii, Nauki o zdrowiu, Z genetyką na Ty, Wyceluj w karierę. Dzisiejsze spotkanie miało wyjątkowy charakter, ponieważ wzięły w nim udział wszystkie zaproszone szkoły i miało charakter informacyjny. Uczniowie otrzymali indeksy oraz broszury informujące o przyszłych warsztatach. Spotkanie połączone było także z wysłuchaniem trzech wykładów, w tym inaugurującego poświęconego nieznanej historii medycyny. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczelnia zapewnia również bezpłatny dojazd na zajęcia oraz katering. W II turze projektu udział biorą uczniowie klas II. W przyszłym roku udział wezmą obecne pierwszaki. Szczegóły dotyczące projektu znajdują się tu: http://edukuje.umed.pl/zajecia-dla-licealistow/