I Liceum Ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące dumne z sukcesu Mai Mużdżyńskiej.

Uczniowie naszego liceum, w szkolnych ławach, przyswajają szeroką wiedzę z różnych dziedzin, co z pewnością stanie się preludium do kolejnego etapu edukacji na studiach wyższych. Cieszy nas bardzo, że nie kończą jedynie na wspomnianym przyswajaniu, ale podejmują działania, aby zdobytą wiedzę wykorzystać, sprawdzić i poszerzyć. Znakomitym przykładem takiej aktywności jest nasza uczennica – Maja Mużdżyńska z klasy I D (humanistycznej). Maja, postanowiła sprawdzić swoje uzdolnienia przystępując do konkursu organizowanego przez Prezesa Sądu Rejonowego w Brzezinach – „KONKURS NA ESEJ O WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI – CO SĄDZISZ O SĄDZIE?” . Temat eseju brzmiał „Jakie znaczenie w twoim życiu ma niezawisłość sędziego”? Konkurs
skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z obszaru województwa łódzkiego. Jury konkursu, w dniu 23 maja bieżącego roku, wyłoniło pięciu laureatów.
W ich gronie znalazła się Maja, zdobywając wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy Mai, tym bardziej, że była to jej pierwsza próba pióra w tworzeniu eseju. Życzymy kolejnych sukcesów w podejmowanych działaniach.