I Liceum Ogólnokształcące

Grafen – materiał przyszłości czyli wykład przedstawiciela Politechniki Łódzkiej

03 czerwca 2016 roku młodzież rozszerzająca chemię wysłuchała ciekawego wykładu, który dotyczył jednej z postaci alotropowych węgla.

Wykład wygłosił pan Marek Klich, który na co dzień pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Nasz Gość przypomniał właściwości fizyczne i chemiczne wynikające z budowy sieci krystalicznej wszystkich postaci alotropowych węgla: diamentu, grafitu, fullerenu  a następnie szczegółowo skupił się na samym grafenie.

Zwrócił uwagę na trudności technologiczne w produkcji czystego grafenu, przedstawił osiągnięcia Politechniki Łódzkiej w tym zakresie. Pan Klich omówił aktualnie trwające, szeroko zakrojone prace nad wykorzystaniem grafenu w elektronice ale także w materiałach konstrukcyjnych, farbach oraz kompozytach do bezpiecznego magazynowania wodoru.

Mamy nadzieję, że jakiś nasz absolwent w przyszłości również zajmie się pracami nad wykorzystaniem tej niezwykłej postaci alotropowej węgla w życiu codziennym!