I Liceum Ogólnokształcące

Dzień Otwartych Drzwi w naszej szkole!

18 marca 2015 mieliśmy przyjemność gościć w murach naszej szkoły licznie zgromadzonych gimnazjalistów oraz ich rodziców.

Wszystkich gości obecnych na sali gimnastycznej powitała Pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna podkreślając wyjątkowość I Liceum im. Józefa Chełmońskiego.

Pani wicedyrektor krótko przybliżyła warunki nauczania, zwróciła szczególną uwagę na możliwość samodzielnego wykonywania eksperymentów na zajęciach biologii, chemii, fizyki. Podkreśliła, że nasza szkoła w rankingu szkół ponadgimnazjalnych znajduje się od początku tej klasyfikacji dzięki – osiągnięciom uczniów, wynikom egzaminów maturalnych czyli wytężonej pracy uczniów i nauczycieli. Następnie Pani Wicedyrektor przedstawiła ofertę edukacyjną na rok szkolny 2015/2016. Na zakończenie części oficjalnej wystąpiły dziewczęta, które rozwijają swoje muzyczne talenty.

Młodzież szkół gimnazjalnych miała możliwość zwiedzenia każdego zakamarka szkoły, gimnazjaliści mogli obejrzeć pokazy doświadczeń w pracowniach: chemicznej, fizycznej i biologicznej. Nasi uczniowie chętnie odpowiadali na wszystkie pytania, prezentowali każdą salę lekcyjną,

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!!!