I Liceum Ogólnokształcące

Dramat uwiedzionej dziewczyny, czyli „Halka” Stanisława Moniuszki.

Dnia 30.10.2019 r. uczniowie klasy 1dp z opiekunkami: panią Beatą Bończak i panią Agnieszką Jarką, wybrali się na spektakl operowy Stanisława Moniuszki „Halka” do Teatru Wielkiego w Łodzi. Przedsięwzięcie  odbyło się w ramach szkolnego projektu „Chełmon w operze” i programu współpracy z Teatrem Wielkim w Łodzi „Bliżej Teatru Wielkiego”.

„Halka” to bez wątpienia jedna z  najpopularniejszych oper, a jej twórcę zwykło się nazywać Ojcem polskiej opery narodowej.

Opera Stanisława Moniuszki była swego rodzaju odpowiedzią na wydarzenia związane z historią powstania krakowskiego. Libretto  opiera się na dramacie pochodzącej z Podhala Halki, która uwiedziona przez  panicza Janusza zachodzi w ciążę. Halce wydaje się, że Janusz ją kocha, jednak ten planuje poślubić Zosię, pochodzącą, w przeciwieństwie do Halki, ze szlacheckiej rodziny. Obłudę i fałsz Janusza stara się pokazać Halce kochający się w niej Jontek. Dziewczyna daje wiarę jego słowom dopiero, gdy widzi młodą parę w kościele. Halka rozpacza nad losem swoim i swojego dziecka, rzuca się w nurt rzeki.

Muzyka w „Halce” jest wiernym towarzyszem rozwoju akcji: czujnie komentuje najdrobniejsze zmiany nastroju, konsekwentnie prowadzi i rozwija tok emocjonalnej treści utworu. Istotnym aspektem opery jest też jej narodowy charakter, uzyskany poprzez umiejscowienie akcji w środowisku polskim – bohaterowie reprezentują poszczególne warstwy społeczne ( https://www.historiaposzukaj.pl).

Spektakl oddziałuje na wyobraźnię widza teatralnym rozmachem i scenograficzną czystością. Szczególne wrażenie robią projekcje  wideo.

W operze najmocniej oklaskiwano solistów ( szczególnie Dominika Sutowicza, śpiewającego partię Jontka).

„Halka”  w reż. Jarosława Kiliana to ciekawa inscenizacja, dedykowana współczesnemu odbiorcy.

Tekst: Beata Bończak

Foto: Julia Rosłonek