I Liceum Ogólnokształcące
Apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w 1 półroczu roku szkolnego 2013/2014

Apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w 1 półroczu roku szkolnego 2013/2014

Na szkolnym apelu podsumowana została klasyfikacja za pierwsze półrocze obecnego roku szkolnego oraz osiągnięcia młodzieży.

Pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna podsumowała krótko wyniki klasyfikacji uczniów za pierwsze półrocze roku szkolnego 2013/2014 – pogratulowała klasom, które osiągnęły średnią powyżej 4,00 (są to klasy: 2c-4,11; 1c-4,09; 1a-4,03)  i najlepszym uczniom, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,50 – takich uczniów mamy 48!

„Życie jest jak jazda samochodem – można być kierowcą lub pasażerem” – tym cytatem pani Dyrektor podkreśliła, jak wiele zależy od każdego człowieka, zachęcając tym samym do refleksji tych uczniów, którzy swoich możliwości intelektualnych nie wykorzystują…

Przedstawieni zostali stypendyści: Prezesa Rady Ministrów  i Zarządu Powiatu Łowickiego:

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

AGATA TRĘBSKA – 2c

– za najlepsze wyniki w nauce – średnia 5,25

Stypendium Zarządu Starostwa Powiatu Łowickiego

JULIA GOLIS – 3b

KLAUDIA SIEROTA – 3c

DARIUSZ DUTKIEWICZ – 3e

ANNA RADASZKIEWICZ – 2b

JAKUB KRYSICKI – 2b

MATEUSZ TONDERSKI – 2c

– za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie

oraz aktywny udział w pracach na rzecz szkoły

apel 1

Następnie Pani Wicedyrektor Renata Stajuda przedstawiła osiągnięcia młodzieży – podkreśliła, że wiele jeszcze olimpiad i konkursów trwa, czekamy na wyniki, w wielu młodzież dopiero weźmie udział – lista osiągnięć pobierz

apel 2 apel 3
apel 4 apel 5
apel 6 apel 7
apel 8 apel 9
apel 10 apel 11

Dziękujemy wszystkim Nauczycielom, którzy rozbudzają pasje, zachęcają do wysiłku, poświęcają swój czas, aby młodzież mogła osiągnąć jak najwięcej!