I Liceum Ogólnokształcące

Akcja Żonkile 2021 w I LO

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie społeczno-edukacyjną Akcję Żonkile.

Kwiaty te stały się symbolem powstania w getcie warszawskim dzięki Markowi Edelmanowi. Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami. Żonkil stał się symbolem zbiorowej pamięci.

Akcji od początku towarzyszy też hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. W tym roku dodatkowo organizatorzy chcieli także podkreślić rolę, jaką odegrały w powstaniu kobiety. Były m.in. łączniczkami, kolporterkami nielegalnej prasy, walczyły też z bronią w ręku.

Nasze Liceum po raz kolejny przyłączyło się do Akcji Żonkile. Jako symbol pamięci o powstaniu, o ich bohaterach i bohaterkach, papierowe żonkile wykonali uczniowie klasy 2cp w swoich domach. Przewodnicząca klasy– Olga Machnikowska – złożyła bukiet żółtych kwiatów pod pomnikiem poświęconym więźniom – ofiarom hitlerowskich obozów pracy przymusowej w Małszycach i Kapitule, który znajduje się w Parku Błonie.

Kiedy we wrześniu 1939 r. Niemcy zajęli Łowicz, rozpoczęli eksterminację mieszkających w mieście i jego okolicach Żydów. W kwietniu 1940 r. w części miasta utworzono getto. Pod Łowiczem w Małszycach i Kapitule zorganizowano obozy pracy przymusowej. Umieszczeni tam żydowscy mieszkańcy pracowali przy regulacji Bzury. Po roku, latem 1941 r. wywieziono wszystkich do warszawskiego getta. Z tymi tragicznymi wydarzeniami związana jest także ciekawa historia jednego z najsłynniejszych zdjęć z getta, z przerażonym chłopcem na pierwszym planie.

Pochodzi ono z raportu kierującego pacyfikacją żydowskiego zrywu generała SS Jurgena Stroopa. Do dzisiaj nie wiadomo dokładnie, kim był ten chłopiec i czy jakimś cudem udało mu się przeżyć. Według dr. Dana Porata z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, autora książki „The Boy: A Holocaust Story”, bohater zdjęcia mógł się nazywać Artur Dąb Siemiątek, który wraz z rodzicami przed wojną mieszkał być może właśnie w Łowiczu.

Z tym i innymi interesującymi faktami dotyczącymi powstania uczniowie klas 1 zapoznali się na lekcjach historii przygotowanych przez nauczycieli w 78. rocznicę podjęcia walk przez Żydów w getcie warszawskim.

Natomiast dzięki Centrum Edukacyjnemu Muzeum POLIN uczniowie klas 2 oraz klasy 3d mieli możliwość obejrzenia filmu „Muranów – Dzielnica Północna” w reżyserii Łukasza Kamila Kamińskiego. Dzieło to przybliżyło młodzieży historię Muranowa, dawnej dzielnicy żydowskiej w Warszawie i jej mieszkańców. Uczniowie wykonywali też karty pracy na podstawie obejrzanego dokumentu, które były uzupełnieniem projektu.

Akcja Żonkile została przeprowadzona w naszej szkole przy współpracy nauczycieli polonistów, nauczycieli bibliotekarzy oraz Szkolnego Klubu Historycznego im. AK. Koordynatorem projektu była p. Paulina Szymkowicz wraz z klasą 2cp, której należą się szczególne podziękowania za wkład włożony w projekt.