I Liceum Ogólnokształcące

Absolwent p. mgr inż. Wojciech Kurek z wizytą w I LO

Uczniowie klas 2b i 4bp spotkali się 11 października 2022 r. w sali fizycznej z p. mgr inż. Wojciechem Kurkiem. Nasz Absolwent p. Wojciech Kurek to maturzysta z 2016 roku, uhonorowany Nagrodą im. prof. Jana Zbudniewka  dla najlepszego z przedmiotów matematyczno-fizycznych. Ukończył studia informatyczne na Politechnice Warszawskiej, programista i specjalista w zakresie zarządzania wirtualnym środowiskiem. Nasz Gość przedstawił swoim młodszym kolegom przemyślenia na temat nauki w szkole średniej, wyborów przyszłej kariery zawodowej po maturze oraz rekrutacji na wybrane kierunki studiów. W swojej prelekcji opisał specyfikę indywidualnej nauki na studiach, potrzebne kompetencje absolwenta studiów i naukę nastawioną na wymagania rynku pracy, w tym samokształcenie z wykorzystaniem Internetu. Pan Wojcjech Kurek podkreślał rolę pracy łączonej ze studiami, mobilność zawodową i wskazał, na co zwrócić uwagę w początkach kariery zawodowej. Na koniec odpowiadał na pytania uczniów m. in. jak osiągać tak wysokie wyniki w nauce oraz czy wiedza maturzysty jest przydatna na studiach.