I Liceum Ogólnokształcące

„Chełmoński” – Grono nagrodzonych coraz dłuższe!

Na pytanie: Czy wahałeś się, żeby przyjść do I LO? Niektórzy odpowiedzieli, że tak. Teraz, po trzech latach uśmiechają się z politowaniem na myśl o tym. Szczególnie, że weszli oni do czołówki najwybitniejszych uczniów I LO 2020 r.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego zabiega się o to, aby wszystkie talenty i umiejętności  uczniów były dostrzeżone i odpowiednio docenione, aby ich praca
w trakcie całej edukacji została także nagrodzona. Ważną rolę w tej kwestii odgrywa współpraca z Kołem Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących
w Łowiczu – stowarzyszeniem, które działa od 1914 r.

Tradycyjnie, co roku, na zakończenie nauki klas trzecich, z inicjatywy Zarządu Koła, czyli tworzących go absolwentów, dawnych wychowanków szkoły, przyznawane są nagrody młodszym kolegom – uczniom, za szczególne osiągnięcia i dokonania w różnych dziedzinach.

Jedną z najważniejszych nagród specjalnych fundowaną przez Koło Wychowanków już od 1986 r. jest medal „GLORIA DILIGENTIAE ET LABORI” dla prymusa szkoły.

Kolejne to:

nagroda im. Prof. Jana Zbudniewka dla absolwenta, który osiągnął najlepsze wyniki
z przedmiotów matematyczno-fizycznych

nagroda im. Prof. Heleny Jastrzębskiej dla najlepszego polonisty

nagroda im. Dr. Jana Wegnera dla najlepszego historyka

nagroda im. Józefa Chełmońskiego za wybitne osiągnięcia artystyczne

nagroda im. Eugeniusza Wachowskiego dla najlepszego sportowca

nagroda im. Bł. Bolesławy Lament dla najlepszego teologa

Absolwentom są też przyznawane nagrody specjalne Rady Pedagogicznej: nagroda dla najlepszego przyrodnika, dla najlepszego lingwisty, dla najlepszego filozofa, dla najlepszego geografa oraz nagroda za aktywną pracę na rzecz szkoły (np. kategoria: współtwórca Chóru Józefa, nadworny fotograf, dźwiękowiec, wolontariusz, w tym – honorowy krwiodawca, aktywny działacz w Klubie Historycznym im. AK, praca na rzecz promocji szkoły czy szczególne osiągnięcia sportowe).

Oto link do listy tegorocznych laureatów, którzy poszerzyli listę nagrodzonych w I LO :

https://pl-pl.facebook.com/lo1lowicz/posts/2606262666140544?__tn__=K-R

Kolejni nagrodzeni to laureaci Chełmofonów. W tym roku zostali oni uhonorowani wirtualnie przez społeczność szkoły dzięki kl. 2b:

https://www.facebook.com/lo1lowicz/videos/924718531307619/

Przyznając te nagrody, udaje się połączyć tradycję  i współczesność. Tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie jest swego rodzaju mostem łączącym historię, czyli przeszłość ze współczesnością, mostem łączących obecnych uczniów  i absolwentów. Młody człowiek, który chciał zdobyć wiedzę i umiejętności swoje kroki kierował właśnie tutaj. Tak było dawniej i tak jest dzisiaj. Wielu absolwentów I LO należy do grona specjalistów z dziedziny chemii, matematyki, medycyny, ekonomii czy filologii  i prawa. To ludzie odnoszący sukcesy.

Pragniesz znaleźć się w tym gronie, masz szansę – zapraszamy! „Chełmoński” czeka

Przemyśl! Przeanalizuj! Wybierz!

Czekamy na Ciebie!