I Liceum Ogólnokształcące

I LO zakwalifikowane do projektu „UMED edukuje”

27 lutego 2019 r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z przedstawicielami I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu, podczas którego omówione zostały warunki udziału naszej szkoły w projekcie „UMED edukuje”.

Nasze Liceum jako jedyne z powiatu łowickiego zostało wytypowane przez władze uczelni
do projektu, który realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Pod uwagę brano poziom nauczania, osiągane przez naszych uczniów wyniki oraz ilość absolwentów I LO, którzy ubiegają się o miejsce na Uniwersytecie Medycznym.

W ramach przedsięwzięcia w latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 uczniowie z klas drugich o profilu biologiczno-chemicznym, medycznym lub pokrewnym będą mogli brać udział
w zajęciach organizowanych przez UM w Łodzi. Zajęcia będą odbywały się w formie warsztatów, które zostaną podzielone na 5 bloków tematycznych. Uczestnicy projektu będą mogli nabyć wiedzę z zakresu: nauk farmaceutycznych,w tym farmakologii i farmakognozji; anatomii ludzkiego ciała, biochemii i biologii molekularnej w kontekście mechanizmów powstawania chorób nowotworowych; genetyki, z uwzględnieniem aspektów praktycznych poprzez prace w laboratoriach.

Udział naszych uczniów w projekcie jest bezpłatny.

Termin realizacji projektu: marzec 2019 – grudzień 2021 r.

Pierwsze spotkanie otwierające projekt „UMED edukuje” już 19 marca 2019 r.

Więcej informacji na stronie www.edukuje.umed.pl

Tekst i zdjęcia – A. Jarka