I Liceum Ogólnokształcące

103. Rocznica Odzyskania Niepodległości

Dzisiaj przedstawiciele I LO brali udział w miejsko-powiatowych obchodach 103. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego wraz z przedstawicielami kadry pedagogicznej Panią D. Dziekanowską-Słomą oraz Panem P. Popławskim obejrzeli montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli ZSP nr 1 w Łowiczu, a także złożyli kwiaty pod pomnikiem J. Piłsudskiego.
W tym roku ze względu na remont sali gimnastycznej nie mogły się odbyć szkolne uroczystości związane z rocznicą. Niemniej uczniowie klasy 3 cyber pod kierunkiem wychowawczyni Pani J. Skonecznej-Sałudy przygotowali wystawę okolicznościową. Ta trochę inna forma obchodów narodowego święta pozwoliła młodzieży I LO zapoznać się nie tylko z najważniejszymi wydarzeniami w procesie odzyskiwania przez Polaków suwerenności, ale także z pierwszymi latami funkcjonowania niepodległego państwa oraz najważniejszymi osiągnięciami II Rzeczypospolitej.
Tekst i fotografie: D. Dziekanowska-Słoma, J. Skoneczna-Sałuda, P. Popławski