I Liceum Ogólnokształcące

Harmonogram rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/21 do publicznych szkół ponadpodstawowych określa się następujące terminy:Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. Uczniowie spoza powiatu proszeni są o kontakt ze szkołą w razie trudności z zalogowaniem.


od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 23 czerwca 2020 r. godz. 15:00


w postępowaniu uzupełniającym od dnia 22 lipca 2020 godz. 12:00 do dnia 27 lipca 2020 r. godz. 15:00


Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty


od dnia 26 czerwca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. godz. 15:00.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów o których mowa w punkcie 1 oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru


Na bieżąco podczas składania wniosków, najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.


W postępowaniu uzupełniającym do dnia 14 sierpnia 2020 r.Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


w dniu 13 lipca 2020 r. do godz. 12:00


w postępowaniu uzupełniającym w dniu 17 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00.


Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty


Od 13 lipca 2020 r. godz. 12:00 do dnia 20 lipca 2020 r. godz. 12:00


w postępowaniu uzupełniającym od dnia 17 lipca 2020 r. godz. 12:00 do dnia 21 sierpnia 2020 r. godz. 12:00.
Wywieszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


21 lipca 2020 r. do godz. 14:00


oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 30 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00.

Dokumenty do pobrania

Przygotowujemy uczniów do
kontynuowania nauki na najlepszych
uczelniach w Polsce i za granicą,
kształcimy przyszłe elity.