Skład Rady Pedagogicznej

rok szkolny 2016/2017

Mgr Elżbieta Skoneczna – dyrektor szkoły
język polski, świat mediów

Mgr Renata Stajuda – wicedyrektor szkoły
chemia

Mgr Beata Bończak
język polski, dzieło filmowe jako tekst kultury

Mgr Małgorzata Deka
język angielski

Mgr Agnieszka Jarka
język polski, język angielski

Mgr Alicja Kalińska
język niemiecki

Mgr Ewelina Kapusta
język rosyjski, edukacja dla bezpieczeństwa, biblioteka

Mgr Monika Kleczyńska
język niemiecki

Mgr Dominika Kowalczyk
język rosyjski, wiedza o kulturze, atelier między sztukami

Mgr Magdalena Kumosińska
pedagog szkolny

Mgr Iwona Kunicka-Kawszyn
język angielski

Mgr Dominik Kuś
wychowanie fizyczne

Mgr Małgorzata Kutkowska
matematyka

Mgr Małgorzata Lewandowska
chemia

Mgr Anna Marzec
biologia, biblioteka

Mgr Sylwester Pawlak
język angielski

Dr Małgorzata Perechowska – siostra
religia

Mgr Tomasz Piasecki
wychowanie fizyczne

Mgr Agnieszka Piorun
geografia, podstawy przedsiębiorczości

Mgr Przemysław Popławski
wychowanie fizyczne

Mgr Jolanta Rybicka
informatyka, chemia, anatomia i fizjologia

Mgr Marek Rybicki
fizyka, matematyka, fizyka doświadczalna

Mgr Paweł Salamondra
historia i społeczeństwo

Mgr Joanna Skoneczna-Sałuda
historia, historia i społeczeństwo, biblioteka

Mgr Marianna Tataj
matematyka

Mgr Urszula Tworek
biologia

Mgr Jacek Wiśniewski
filozofia, wiedza o społeczeństwie, etyka

Mgr Aleksandra Wojciechowska-Gasik
język francuski, biblioteka

Mgr Jarosław Woźniak
4wychowanie fizyczne