Przedstawiamy poniżej porównanie wyników egzaminów maturalnych naszych absolwentów z wynikami w kraju: