Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem 
świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, 
przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję,
 znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego. 

Jan Paweł II 

 

Biblioteka jest ważnym centrum informacji szkoły. Staramy się aby była przyjazna dla uczniów, nauczycieli, studentów – absolwentów naszej szkoły i wszystkich osób, które chcą ze zbiorów korzystać na miejscu w czytelni.

Nauczyciele – bibliotekarze:

  • Aleksandra Wojciechowska-Gasik
  • Joanna Skoneczna-Sałuda
  • Anna Marzec
  • Ewelina Kapusta
Jesteśmy biblioteką szkolną z wieloletnią tradycją, ale nowoczesną i stopniowo dążymy do tego, aby być w pełni skomputeryzowaną. Księgozbiór biblioteki I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu liczy około 20 tys. książek. W swoich zbiorach posiadamy płyty CD, kasety magnetofonowe, wideokasety, programy multimedialne i nasze „białe kruki”, czyli książki wydane do 1945 roku. Zbiory biblioteczne gromadzone są zgodnie z potrzebami uczniów i nauczycieli. Ostatnio nasz księgozbiór został wzbogacony o kilkanaście lektur szkolnych i kilka nowości.
Nasza pracownia multimedialna wyposażona jest w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, których korzystać mogą wszyscy odwiedzający bibliotekę. Uczniowie na miejscu mają również możliwość drukowania niezbędnych materiałów informacyjnych. Centrum Informacji Multimedialnej stanowi całość wraz z czytelnią, w której znajdują się wydzielone stanowiska do pracy indywidualnej.